Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Richmond a.s.
v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává
svolává valnou hromadu Richmondu a.s.
se sídlem Karlovy Vary, Slovenská 3, čp. 567, PSČ 360 01, IČ 639 98 548, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, ve vložce 758 (dále jen „Společnost“), která se bude konat dne 30.6.2017 od 10:00 hodin v sídle Společnosti

Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8:00 hod. v místě konání valné hromady.

Podrobnosti ke stažení zde.