Žádost o vypsání návrhu na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Požádejte svého lékaře o vypsání návrhu na lékařskou péči. Na prvním řádku uveďte Richmond Karlovy Vary. Máte právo volby, kde chcete být léčeni. MÁTE PRÁVO NA VÝBĚR LÁZEŇSKÉHO ZAŘÍZENÍ.

Požádejte svého lékaře o vypsání návrhu na lékařskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Richmond Karlovy Vary.
Smluvní partner VZP (111) a ZP MV ČR (211).