Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Richmond a.s. svolává
v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)

VALNOU HROMADU

společnosti Richmond a.s. IČ0: 639 98 548, se sídlem Slovenská 567/3 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, ve vložce 758 (dále jen „Společnost“),

která se bude konat dne 29. 6. 2020 od 10:00 hodin v sídle Společnosti.

Pozvánka ke stažení zde.