Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Richmond a.s.
v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů svolává

řádnou valnou hromadu společnosti Richmond a.s.,

se sídlem Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary, IČO 639 98 548, spisová značka B 758 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále též jen „Společnost“),

která se bude konat dne 21. 6. 2023 od 10:00 hodin v sídle Společnosti.

Pozvánka na valnout hromadu 21. 6. 2023

Stáhnout